فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
1 پشم لاکی الوان

گلدانی

کد 29112

پشم
پشتی
سایز: طول 80 Cm عرض 1 Cm

0

1 پشم لاکی الوان

گلدانی

کد 29111

پشم
پشتی
سایز: طول 65 Cm عرض 1 Cm

0

1 پشم لاکی الوان

گلدانی

کد 29110

پشم
پشتی
سایز: طول 50 Cm عرض 1 Cm

0

1 پشم لاکی الوان

گلدانی

کد 29109

پشم
پشتی
سایز: طول 70 Cm عرض 1 Cm

0

1 پشم لاکی الوان

گلدانی

کد 29108

پشم
پشتی
سایز: طول 60 Cm عرض 1 Cm

0

1 پشم لاکی الوان

گلدانی

کد 29107

پشم
پشتی
سایز: طول 70 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم ابی سبز

سینی

کد 29106

ابریشم
زرع و نیم
سایز: طول 100 Cm عرض 0 Cm

0

0 نخ ابی ابی

هریس

کد 29105

نخ
قالیچه
سایز: طول 210 Cm عرض 145 Cm

0

0 نخ ابی ابی

هریس

کد 29104

نخ
قالیچه
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

0

0 نخ ابی ابی

خشتی

کد 29103

نخ
قالیچه
سایز: طول 185 Cm عرض 130 Cm

0

0 نخ سبز سبز لاکی

گلدانی

کد 29102

نخ
زرع و نیم
سایز: طول 145 Cm عرض 105 Cm

0

0 ابریشم طلایی لاکی

بیجار

کد 29101

ابریشم
شش متری
سایز: طول 195 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم سورمه ای الوان
ابریشم
شش متری
سایز: طول 210 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ شتری سبز

محرابی

کد 29093

نخ
زرع و نیم
سایز: طول 105 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ ابی لاکی

گلدانی

کد 29092

نخ
زرع و نیم
سایز: طول 102 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ طلایی لاکی

گلدانی

کد 29091

نخ
زرع و نیم
سایز: طول 100 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم ابی ابی

زرچارک

کد 29089

ابریشم
سرخسی
سایز: طول 127 Cm عرض 89 Cm

0

0 پشم شتری لاکی

پازیریک

کد 29088

پشم
قالیچه
سایز: طول 130 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی لاکی

پاینده

کد 29087

پشم
قالیچه
سایز: طول 135 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی ابی

پازیریک

کد 29086

پشم
قالیچه
سایز: طول 130 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم شتری ابی

قشقائی

کد 29085

پشم
قالیچه
سایز: طول 120 Cm عرض 1 Cm

0