فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
قالیچه سالار خانی پشم لاکی

بلوچ

کد 192

سالار خانی
پشم
سایز: طول 185 Cm عرض 110 Cm

جانمازی سنچولی پشم کرم

بلوچ

کد 186

سنچولی
پشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

قالیچه سالار خانی نخ سورمه ای

بلوچ

کد 176

سالار خانی
پشم
سایز: طول 245 Cm عرض 130 Cm

جانمازی سنچولی پشم کرم

بلوچ

کد 157

سنچولی
پشم
سایز: طول 140 Cm عرض 92 Cm