فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
قالی قابی پشم لاکی

کد 28476

قابی
پشم
سایز: طول 305 Cm عرض 205 Cm

قالی ترنج نخ لاکی

کد 28475

ترنج
پشم
سایز: طول 307 Cm عرض 185 Cm

قالیچه چشمه گل پشم لاکی

کد 28474

چشمه گل
پشم
سایز: طول 182 Cm عرض 120 Cm

قالیچه چشمه گل پشم لاکی

کد 28473

چشمه گل
پشم
سایز: طول 195 Cm عرض 135 Cm

قالیچه سالار خانی نخ لاکی

کد 28471

سالار خانی
پشم و نخ
سایز: طول 185 Cm عرض 100 Cm

قالیچه سالار خانی نخ لاکی

کد 28470

سالار خانی
پشم و نخ
سایز: طول 185 Cm عرض 100 Cm

قالیچه علی میرزایی نخ لاکی

کد 28469

علی میرزایی
پشم و نخ
سایز: طول 235 Cm عرض 110 Cm

قالیچه علی میرزایی نخ لاکی

کد 28468

علی میرزایی
پشم و نخ
سایز: طول 240 Cm عرض 115 Cm

قالیچه علی میرزایی نخ لاکی

کد 28467

علی میرزایی
پشم و نخ
سایز: طول 230 Cm عرض 120 Cm

قالیچه علی میرزایی نخ لاکی

کد 28466

علی میرزایی
پشم و نخ
سایز: طول 215 Cm عرض 110 Cm

قالی ابریشم سرو و انار ابریشم آبی

کد 28465

سرو و انار
ابریشم
سایز: طول 210 Cm عرض 200 Cm

پشتی ترنج پشم الوان

کد 28463

ترنج
پشم
سایز: طول 50 Cm عرض 50 Cm

پشتی ترنج پشم الوان

کد 28462

ترنج
پشم
سایز: طول 50 Cm عرض 50 Cm

پشتی قابی پشم الوان

کد 28461

قابی
پشم
سایز: طول 85 Cm عرض 60 Cm

پشتی قابی پشم الوان

کد 28460

قابی
پشم
سایز: طول 85 Cm عرض 60 Cm

پشتی گلیم خطی پشم الوان

کد 28459

گلیم خطی
پشم
سایز: طول 80 Cm عرض 64 Cm

پشتی خطی پشم الوان

کد 28458

خطی
پشم
سایز: طول 93 Cm عرض 64 Cm

پشتی ترنج پشم الوان

کد 28457

ترنج
پشم
سایز: طول 95 Cm عرض 58 Cm

پشتی ترنج پشم الوان

کد 28456

ترنج
پشم
سایز: طول 94 Cm عرض 60 Cm

پشتی ترنج پشم الوان

کد 28455

ترنج
پشم
سایز: طول 87 Cm عرض 65 Cm

پشتی ترنج پشم الوان

کد 28454

ترنج
پشم
سایز: طول 87 Cm عرض 60 Cm