فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
قالیچه هریس نخ کرم

کد 28709

هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 197 Cm عرض 150 Cm

به علت کج بودن تحویل علی رحمانی شد

قالیچه هریس نخ قرمز

کد 28708

هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 205 Cm عرض 137 Cm

به علت کج بودن تحویل علی رحمانی شد

قالی درختی پشم نیلی

کد 28706

درختی
پشم و ابریشم
سایز: طول 605 Cm عرض 400 Cm

زرچارک محرابی ابریشم الوان

کد 28703

محرابی
ابریشم
سایز: طول 115 Cm عرض 75 Cm

زرع و نیم خواجه روشنایی نخ لاکی زرد

کد 28702

خواجه روشنایی
پشم و نخ
سایز: طول 160 Cm عرض 100 Cm

قالی قابی پشم لاکی

کد 28701

قابی
پشم
سایز: طول 310 Cm عرض 200 Cm

زیرتلفنی شتر پشم زرد

کد 28700

شتر
پشم
سایز: طول 50 Cm عرض 50 Cm

قالی هریس نخ سبز

کد 28699

هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 315 Cm عرض 200 Cm

قالی قشقائی نخ آبی

کد 28698

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 295 Cm عرض 200 Cm

قالیچه کلاه بلند نخ نیلی

کد 28697

کلاه بلند
پشم و نخ
سایز: طول 150 Cm عرض 85 Cm

زرچارک محرابی پشم نیلی

کد 28696

محرابی
پشم و ابریشم
سایز: طول 110 Cm عرض 90 Cm

زرع و نیم گلیم فرش خشتی پشم آبی

کد 28687

گلیم فرش خشتی
پشم
سایز: طول 165 Cm عرض 100 Cm

قالیچه گلیم فرش درختی پشم کرم

کد 28683

گلیم فرش درختی
پشم
سایز: طول 180 Cm عرض 130 Cm

قالیچه گلیم فرش گلدانی پشم آبی

کد 28676

گلیم فرش گلدانی
پشم
سایز: طول 195 Cm عرض 130 Cm

قالی چشمه گل پشم لاکی

کد 28671

چشمه گل
پشم
سایز: طول 275 Cm عرض 200 Cm

زرچارک سالار خانی نخ مشکی

کد 28670

سالار خانی
پشم و نخ
سایز: طول 120 Cm عرض 65 Cm

زرع و نیم گاو برجی نخ لاکی

کد 28669

گاو برجی
پشم و نخ
سایز: طول 145 Cm عرض 85 Cm

قالیچه سالار خانی نخ مشکی

کد 28668

سالار خانی
پشم و نخ
سایز: طول 175 Cm عرض 90 Cm

قالیچه گل شفتالو نخ مشکی

کد 28667

گل شفتالو
پشم و نخ
سایز: طول 210 Cm عرض 110 Cm

قالیچه قابی نخ مشکی

کد 28666

قابی
پشم و نخ
سایز: طول 180 Cm عرض 100 Cm

قالیچه معدن پشم لاکی

کد 28665

معدن
پشم
سایز: طول 170 Cm عرض 95 Cm