فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
قالیچه هریس نخ نیلی

کد 28755

هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 205 Cm عرض 150 Cm

قالیچه محرابی نخ نیلی

کد 28754

محرابی
پشم و ابریشم
سایز: طول 170 Cm عرض 120 Cm

قالیچه سرو و انار نخ کرم

کد 28753

سرو و انار
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 120 Cm

قالیچه هریس نخ لاکی

کد 28752

هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 205 Cm عرض 135 Cm

۶متری قشقائی پشم الوان

کد 28743

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 285 Cm عرض 200 Cm

پرده ای دوترنج درختی نخ سبز

کد 28742

دوترنج درختی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 205 Cm

قالی ۶ متری هریس نخ آبی

کد 28741

هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 285 Cm عرض 205 Cm

پرده ای قشقائی نخ سورمه ای

کد 28740

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 215 Cm عرض 200 Cm

پشتی چشمه گل پشم لاکی

کد 28739

چشمه گل
پشم
سایز: طول 60 Cm عرض 60 Cm

۶متری شکارگاه ترنج ابریشم طلایی

کد 28738

شکارگاه ترنج
ابریشم
سایز: طول 315 Cm عرض 205 Cm

قالیچه قابی نخ لاکی

کد 28735

قابی
پشم و نخ
سایز: طول 185 Cm عرض 100 Cm

قالیچه گاو برجی پشم لاکی

کد 28734

گاو برجی
پشم
سایز: طول 205 Cm عرض 105 Cm

زرچارک درختی ابریشم سورمه ای

کد 28733

درختی
ابریشم
سایز: طول 107 Cm عرض 72 Cm

زرچارک درختی ابریشم سبز

کد 28732

درختی
ابریشم
سایز: طول 100 Cm عرض 70 Cm

زرچارک درختی ابریشم آبی

کد 28731

درختی
ابریشم
سایز: طول 120 Cm عرض 95 Cm

قالیچه خشتی پشم الوان

کد 28726

خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 140 Cm

قالیچه قشقائی ابریشم الوان

کد 28725

قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 195 Cm عرض 135 Cm

زرع و نیم یعقوب خانی زابل پشم ابریشم نیلی

کد 28724

زابل
یعقوب خانی
پشم و ابریشم
سایز: طول 145 Cm عرض 100 Cm

قالیچه گنبدی نخ آبی

کد 28723

گنبدی
پشم و ابریشم
سایز: طول 120 Cm عرض 85 Cm

قالیچه هریس نخ آبی

کد 28722

هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 210 Cm عرض 135 Cm

تابلو فرش کوروش کبیر نخ الوان

کد 28719

کوروش کبیر
پشم و نخ
سایز: طول 97 Cm عرض 65 Cm