فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
قالیچه ابریشم ابی مسی

درختی

کد 29223

ابریشم
قالیچه
سایز: طول 200 Cm عرض 140 Cm

0

زرع و نیم ابریشم لاکی لاکی

قشقایی

کد 29221

ابریشم
زرع و نیم
سایز: طول 155 Cm عرض 100 Cm

0

زرع ونیم ابریشم لاکی لاکی

قشقایی

کد 29220

ابریشم
زرع و نیم
سایز: طول 155 Cm عرض 100 Cm

0

زرع و نیم نخ کرم کرم

محرابی

کد 29219

نخ
زرع و نیم
سایز: طول 125 Cm عرض 100 Cm

0

قالیچه نخ کرم ابی

قشقایی

کد 29218

نخ
قالیچه
سایز: طول 175 Cm عرض 130 Cm

0

0 نخ قالیچه ابی ابی

قشقایی

کد 29217

قالیچه
نخ
قالیچه
سایز: طول 190 Cm عرض 135 Cm

0

قالی ۶ متری ابریشم ابی ابی

ترنج

کد 29216

ابریشم
شش متری
سایز: طول 310 Cm عرض 200 Cm

0

قالیچه ابریشم لاکی ابی

سروی

کد 29215

ابریشم
قالیچه
سایز: طول 185 Cm عرض 150 Cm

0

قالی ۶ متری ابریشم ابی ابی
ابریشم
شش متری
سایز: طول 310 Cm عرض 200 Cm

0

قالیچه ابریشم مشکی مشکی

ترنج

کد 29213

ابریشم
قالیچه
سایز: طول 200 Cm عرض 140 Cm

0

قالیچه ابریشم ابی ابی
ابریشم
قالیچه
سایز: طول 176 Cm عرض 145 Cm

0

زرع و نیم ابریشم طلایی لاکی

بیجار

کد 29211

ابریشم
زرع و نیم
سایز: طول 155 Cm عرض 100 Cm

0

0 ابریشم لاکی لاکی

خشتی

کد 29210

ابریشم
قالیچه
سایز: طول 145 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی ابی
پشم
زرع و نیم
سایز: طول 125 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی ابی کرم
پشم
زرع و نیم
سایز: طول 110 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی ابی مسی
پشم
قالیچه
سایز: طول 150 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی لاکی
پشم
قالیچه
سایز: طول 135 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم شتری لاکی

گلدانی

کد 29204

پشم
قالیچه
سایز: طول 130 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم سبز لاکی

هریس

کد 29203

پشم
زرع و نیم
سایز: طول 140 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی ابی قرمز

قشقائی

کد 29202

پشم
زرع و نیم
سایز: طول 130 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی ابی قرمز

قشقائی

کد 29201

پشم
شش متری
سایز: طول 210 Cm عرض 1 Cm

0