فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
قالیچه قابی پشم لاکی

کد 28802

قابی
پشم
سایز: طول 242 Cm عرض 110 Cm

قالیچه لوزی پشم لاکی

کد 28801

لوزی
پشم
سایز: طول 230 Cm عرض 115 Cm

قالیچه قابی پشم قهوه ای

کد 28800

قابی
پشم
سایز: طول 290 Cm عرض 120 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28799

گلدانی
پشم
سایز: طول 280 Cm عرض 120 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28798

گلدانی
پشم
سایز: طول 265 Cm عرض 130 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28797

گلدانی
پشم
سایز: طول 260 Cm عرض 120 Cm

قالیچه قابی پشم لاکی

کد 28796

قابی
پشم
سایز: طول 305 Cm عرض 120 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28795

گلدانی
پشم
سایز: طول 290 Cm عرض 130 Cm

قالیچه قابی پشم لاکی

کد 28794

قابی
پشم
سایز: طول 200 Cm عرض 100 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28792

گلدانی
پشم
سایز: طول 275 Cm عرض 130 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28791

گلدانی
پشم
سایز: طول 295 Cm عرض 120 Cm

قالیچه قابی پشم سورمه ای

کد 28790

قابی
پشم
سایز: طول 305 Cm عرض 145 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28789

گلدانی
پشم
سایز: طول 288 Cm عرض 125 Cm

قالیچه گلدانی پشم سورمه ای

کد 28788

گلدانی
پشم
سایز: طول 280 Cm عرض 120 Cm

قالیچه گلدانی نخ سورمه ای

کد 28787

گلدانی
پشم
سایز: طول 280 Cm عرض 112 Cm

قالیچه گلدانی نخ لاکی

کد 28786

گلدانی
پشم
سایز: طول 235 Cm عرض 110 Cm

قالیچه گلدانی نخ لاکی

کد 28785

گلدانی
پشم
سایز: طول 223 Cm عرض 115 Cm

زرنیم درختی ابریشم مشکی

کد 28784

درختی
ابریشم
سایز: طول 135 Cm عرض 87 Cm

زرچارک درختی محرابی ابریشم آبی

کد 28783

درختی محرابی
ابریشم
سایز: طول 110 Cm عرض 63 Cm

زرع و نیم درختی محرابی ابریشم نیلی

کد 28782

درختی محرابی
ابریشم
سایز: طول 148 Cm عرض 100 Cm

شش متری ترنج نخ نیلی

کد 28781

ترنج
پشم و ابریشم
سایز: طول 305 Cm عرض 200 Cm