فرش مقدم
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
زمینه
0 پشم لاکی لاکی
پشم
شش متری
سایز: طول 195 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی لاکی
پشم
شش متری
سایز: طول 190 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی لاکی
پشم
شش متری
سایز: طول 190 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی لاکی
پشم
شش متری
سایز: طول 180 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ سورمه ای لاکی

قشقائی

کد 28966

نخ
قالیچه
سایز: طول 130 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم ابی لاکی

هریس

کد 28965

پشم
شش متری
سایز: طول 210 Cm عرض 1 Cm

0

0 نخ ابی سورمه ای

بیجار

کد 28964

نخ
شش متری
سایز: طول 200 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم سورمه ای لاکی کرم
پشم
شش متری
سایز: طول 195 Cm عرض 1 Cm

0

قالیچه نخ ابی کرم

ترنج

کد 28961

نخ
شش متری
سایز: طول 310 Cm عرض 205 Cm

0

قالی ۶ متری نخ ابی لاکی

درختی

کد 28960

نخ
شش متری
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

0

قالی ۶ متری نخ ابی کرم

ترنج

کد 28959

نخ
شش متری
سایز: طول 300 Cm عرض 205 Cm

0

0 ابریشم طلایی ابی

درختی

کد 28958

ابریشم
زرع و نیم
سایز: طول 155 Cm عرض 100 Cm

0

0 پشم لاکی لاکی

سه خشتی

کد 28957

پشم
قالیچه
سایز: طول 110 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم لاکی لاکی

چشمه گل

کد 28956

پشم
زرع و نیم
سایز: طول 105 Cm عرض 1 Cm

0

0 پشم قهوه ای قهوه ای
پشم
پشتی
سایز: طول 75 Cm عرض 0 Cm

0

0 پشم مشکی مشکی

گلدانی

کد 28954

پشم
پشتی
سایز: طول 70 Cm عرض 0 Cm

0

0 پشم قهوه ای قهوه ای
پشم
پشتی
سایز: طول 70 Cm عرض 0 Cm

0

0 پشم قهوه ای قهوه ای

لوزی

کد 28952

پشم
پشتی
سایز: طول 55 Cm عرض 0 Cm

0

0 ابریشم لاکی لاکی ابی
ابریشم
زرع و نیم
سایز: طول 105 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم نیلی ابی

هریس

کد 28950

ابریشم
قالیچه
سایز: طول 140 Cm عرض 1 Cm

0

0 ابریشم کرم لاکی

طاووسی

کد 28949

ابریشم
زرع و نیم
سایز: طول 145 Cm عرض 100 Cm

0